Hvad er en mentor

Hvad er en mentor?

En mentor kan vejlede og guide dig, når du står i en situation, hvor du har brug for hjælp og støtte samt for at se nye perspektiver og muligheder.

En mentor kan hjælpe med at sætte en retning, og støtte og vejlede dig inden for et givent område fx arbejdsliv og karriere.

En mentor er en læremester. En erfaren person, som stiller sin viden, kompetencer og erfaring til rådighed for en mentee. Og som lærer fra sig og dermed støtter mentee i selv at udvikle nye færdigheder.

En mentor har selv gået den vej, som du gerne vil gå og været i lignende situationer. Den erfaring bruges til at gå ved siden af dig mod dit mål.

Men kernen i mentoring er at arbejde med menneskers læring, mindset og narrativer.

Derfor er jeg uddannet og certificeret via en 1-årig mentoruddannelse inden for faglige områder som karrierevejledning, læringsteorier, handlekompetence, mindset teorier, narrativ coaching og troen på egen selvformåen.

A mentor is someone who allows you to see the hope inside yourself.

Hvad er forskellen på en mentor og en coach?

En mentor og en coach er ikke det samme. En mentor inddrager sin viden og livserfaring, når det giver mening, hvor en coach som udgangspunkt vil udelade egne erfaringer i samtalen. En mentor kan dog godt bruge coachende værktøjer fx spørgeteknikker. Jeg er selv uddannet coach og bruger mange af redskaberne herfra i mine samtaler.

Er en mentor det samme som en terapeut?

En mentor er heller ikke terapeut, og det er en forudsætning for at indgå i et mentorforløb, at mentee har ressourcer til at udvikle sig. Har man behov for egentlig terapi, vil man desværre ikke få et givende forløb hos en mentor, da et vist niveau af indre overskud skal være på plads, før man har ressourcerne til den udviklingsrejse, man tager på i et mentorforløb.

Hvad kan en mentor hjælpe dig med?

En mentor fungerer som en professionel sparringspartner og tilbyder et fortroligt rum uden at have aktier i dit liv eller en agenda.

Samtaler med en mentor kan støtte dig, når du står et sted i livet, hvor du ønsker sparring. Det kan være, at der sket en forandring i dit liv, eller måske føler du bare, at der er behov for noget andet i din hverdag, uden at du ved hvad.

En mentor kan vise dig nye veje i arbejdslivet og livet generelt ved at forstyrre dig positivt i dine tankemønstre og udfordre dig kærligt ved at kaste lys på dine blinde vinkler. Det handler ikke om at du skal fixes, men om at støtte dig i dine valg og beslutningsprocesser.

Du får en dedikeret partner ved din side, der følger med, følger op og støtter dig, så du bliver ved at rykke dig mod dit mål.

3 fordele ved at have en mentor

1. Du får en professionel sparringspartner uden aktier i dit liv, der kan hjælpe dig med valg og beslutningsprocesser.

2. Du får øje på nye perspektiver og muligheder. En mentor kan forstyrre dig positivt i dine tankemønstre og udfordre dig kærligt ved at kaste lys på dine blinde vinkler.

3. Du får følgeskab og støtte af en, der selv har gået vejen.

Hvad er mentoring hos mig?

Jeg tilbyder mentoring med baggrund i mine +20 års på arbejdsmarkedet som tidligere leder og nu selvstændig.
Mine kerneområder er ledelse, karriere og bæredygtigt arbejdsliv, hvor jeg trækker på viden og erfaringer fra min karrierevej, livsvalg, egen opstart af virksomhed og ikke mindst faglige kompetencer fra uddannelser som coach og mentor.

Hvad kan jeg hjælpe dig med som mentor:

  • Sætte perspektiv på din aktuelle situation

  • Give dig redskaberne til at skabe balance i dit liv - både på arbejde og privat

  • Hjælpe dig til at udvikle dig som leder baseret på dit værdisæt

  • Give dig støtte og vejledning i dine karrierevalg

  • Lære dig at tage styringen over eget liv

  • Gå vejen med dig og støtter dig i at nå dine mål

Få en gratis afklarende samtale

Er du i tvivl, om en mentor er det rigtige for dig? Jeg tilbyder altid en gratis og uforpligtende afklarende samtale.